مدیران ساترا: جلسه با پلتفرم‌ها در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست!!
از ادامه مشکلات پلتفرم‌های نمایش خانگی:

مدیران ساترا: جلسه با پلتفرم‌ها در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست!!

طی ماه‌های اخیر بین پلتفرم‌های نمایش خانگی و ساترا مشکلاتی وجود داشته است. در سال‌های اخیر با رقابت جدی پلتفرم‌ها در سریال‌سازی با تلویزیون کار را به جایی رسانده که برخی از مخاطبان سریال مد نظرشان را در قابی دیگر جست وجو می‌کنند اما این رقابت گرفتار نظارت شده است.