تصویب صورت‌های مالی و افزایش سرمایه شرکت/پیشرفت ۹۷.۰۱ درصدی متانول آپادانا
مجامع عمومی عادی و فوق العاده پتروشیمی آپادانا برگزار شد

تصویب صورت‌های مالی و افزایش سرمایه شرکت/پیشرفت ۹۷.۰۱ درصدی متانول آپادانا

مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس منتهی به سال مالی ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ با حضور۹۹.۹درصد اعضا برگزارشد. در مجمع عمومی عادی سالیانه آپادانا، صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ این شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت و اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.

تاکید مهندس شاهمیرزایی و دکتر پهلوانی بر تکمیل زنجیره ارزش صنعت متانول 
در بازدید معاون وزیر نفت از پتروشیمی آپادانا خلیج فارس مطرح شد:

تاکید مهندس شاهمیرزایی و دکتر پهلوانی بر تکمیل زنجیره ارزش صنعت متانول 

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی،مهندس شاهمیرزایی  امروز پنج شنبه دهم خرداد از  مجتمع پتروشیمی آپاداناخلیج فارس بازدید کرد و در جریان پیشرفت پروژه قرار گرفت.

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس برق دار شد

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس برق دار شد

اتصال آپادانا به شبکه برق صنعتی دماوند انرژی عسلویه با همت و تلاش همکاران پرتلاش شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس و همکاری شرکت دماوند انرژی عسلویه؛ این شرکت به صورت ایمن و بدون حادثه به خطوط برق صنعتی متصل شد.

درخشش مهندسان جوان پتروشیمی آپادانا در کنفرانس‌های معتبر مرتبط با صنعت متانول

درخشش مهندسان جوان پتروشیمی آپادانا در کنفرانس‌های معتبر مرتبط با صنعت متانول

مقالات پژوهشگران شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس در حوزه‌های مرتبط با هوش مصنوعی، فناوری و تکمیل زنجیره ارزش صنعت متانول؛ درپایگاه‌های تخصصی علمی، ژورنال‌ها و سمینار‌های مرتبط با صنعت؛ مورد پذیرش و در نوبت ارائه قرار گرفتند.