رونمایی از سه محصول مبتنی بر فناوری روز دنیا در شرکت نفت ایرانول
در چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی صورت گرفت:

رونمایی از سه محصول مبتنی بر فناوری روز دنیا در شرکت نفت ایرانول

به منظور تکمیل سبد کالا و افزایش سهم بازار، شرکت نفت ایرانول همزمان با برگزاری چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش از سه محصول جدید رونمایی کرد.