توسعه خرده فروشی در بیمه دی

توسعه خرده فروشی در بیمه دی

بیمه دی در راستای راهبرد توسعه خرده فروشی در سال جدید به دنبال افزایش فروش و سهم بازار در تعدادی از رشته‌های بیمه‌ای با رعایت مدیریت ریسک است.