توسعه خرده فروشی در بیمه دی

توسعه خرده فروشی در بیمه دی

بیمه دی در راستای راهبرد توسعه خرده فروشی در سال جدید به دنبال افزایش فروش و سهم بازار در تعدادی از رشته‌های بیمه‌ای با رعایت مدیریت ریسک است.

عملکرد مثبت بیمه دی در ۳ ماهه نخست سال

عملکرد مثبت بیمه دی در ۳ ماهه نخست سال

بیمه دی در سه ماهه سال ۱۴۰۱ عملکردی مثبت از خود بر جای گذشته است و سود‌های این شرکت رو به فزونی رفته که فاکتور‌های مختلف را در این گزارش بررسی می‌نماییم.

سود آوری پایدار در بیمه دی

سود آوری پایدار در بیمه دی

طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ اهداف بلند مدت بیمه دی افزایش رضایت مشتریان، وفادارسازی مشتریان با ارزش و سود آورترین شرکت از نظر سهامداران صنعت بیمه تعیین شد.