تماس با ما

مرکز تماس: ۰۲۱۸۸۳۱۷۲۰۵

دورنگار: ۰۲۱۸۸۸۳۹۸۱۷

آدرس:تهران،قائم مقام فراهانی نرسیده به مطهری کوچه مگنولیا

بازرگانی:baztab_news3@(شماره تماس ۰۹۳۶۱۰۱۸۹۱۱)